Samenvatting

Sinds september 2018 beheert SDR de elektrotechnische installaties van de  monumentale panden van de provincie Noord-Holland in Haarlem, waaronder het prachtige Paviljoen Welgelegen. Jaarlijks worden preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden, aanpassingen en inspecties uitgevoerd aan de elektrotechnische en beveiligingsinstallaties in deze historische panden in Haarlem. Tevens vervult SDR de rol van operationeel installatieverantwoordelijke.

Bijzonderheden

Paviljoen Welgelegen, sinds 1930 de zetel van het bestuur van de provincie Noord-Holland, heeft een lange en bewogen geschiedenis. Gebouwd in het revolutiejaar 1789 voor bankier Henry Hope, daarna buitenverblijf voor onder meer koning Lodewijk Napoleon en Wilhelmina van Pruisen, de moeder van koning Willem I. Werken aan monumentale panden vraagt extra voorzichtigheid en creativiteit, geen probleem voor SDR. We zijn trots werkzaamheden te mogen verrichten in zo’n mooi historisch gebouw!

Opdrachtgever

Provincie Noord-Holland

Looptijd

2 jaar met optie tweemaal jaarlijkse verlenging

Werkzaamheden
  • Preventief en correctief onderhoud E installaties
  • Verrichten van aanpassingen in de installaties
  • Onderhoud beveiligingsinstallaties
  • Operationeel installatieverantwoordelijke
  • Inspecties

Heeft u een installatie-vraagstuk? Neem contact op

Gerelateerde projecten

10 januari 2022

Rookmelders Eigen Haard

4 juni 2020

Herontwikkeling grachtenpanden Leidsekade Amsterdam

17 juni 2020

Appartementen Schipholweg Leiden

3 mei 2021

Vervangen installaties woningen Eigen Haard