Skip to main content

Privacyverklaring

 

In deze Privacy verklaring informeren wij u graag over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze Privacy verklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, contactpersonen van onze klanten en relaties, klanten van onze klanten en bezoekers van onze website. SDR respecteert de privacy van haar klanten en relaties, klanten van klanten en bezoekers van onze website. SDR kan zowel verwerkersverantwoordelijke als verwerker zijn van uw persoonsgegevens, wij zetten dit in deze Privacy verklaring verder uiteen.

Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SDR verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van:

 • Het realiseren en aanbieden van offertes
 • Het maken en/of wijzigen van afspraken
 • Het sluiten van overeenkomsten tot verlenen van diensten en/of werkzaamheden
 • Het verrichten werkzaamheden als verwerker in opdracht van onze klant, de verantwoordelijke, waar u klant bent (bijvoorbeeld de woningbouwcoöperaties waar u een huurder van bent)
 • De administratieve verwerking van offertes, overeenkomsten en werkzaamheden
 • Het sturen van facturen/doen van financiële boekhouding
 • Sollicitatie activiteiten van sollicitanten, zie onze Privacy verklaring Sollicitanten voor meer informatie
 • Contact met u opnemen indien u het contact formulier invult op onze website
 • Uitnodigingen voor events

De wettelijk grondlagen die SDR gebruikt voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn: uitvoering van een overeenkomst, gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of toestemming.


Welke persoonsgegevens wij verwerken

 • Naam, emailadres en telefoonnummers van de contactpersonen bij onze klanten, leveranciers en andere relaties;
 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, email adres van klanten, leveranciers en relaties;
 • Naam, adres en telefoonnummers van u als klant van onze opdrachtgever, indien wij als verwerker service leveren namens een opdrachtgever (bijv. in opdracht van de woningcorporatie service bij u thuis verlenen)
 • Naam, emailadres, telefoonnummer, adres van door ons ingehuurde leverancier/onderaannemers/ZZP’ers
 • Naam, emailadres van sollicitanten, zie onze privacy verklaring Sollicitanten voor nadere informatie


Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening, tenzij wij op grond van een wettelijke verlichting gegevens langer moeten bewaren. Voor professionele opdrachtgevers, zoals aannemers, woningbouwcoöperaties etc., geldt dat wij streven naar een langdurige samenwerking en wij uw gegevens bewaren tot het moment dat u ons aangeeft de gegevens te willen verwijderen. Zie hiervoor ‘rechten van Betrokkenen’.


Delen van persoonsgegevens van derden

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de aangegeven doelen. Het kan zijn dat wij uw gegevens delen met een door ons ingeschakelde derde die wij gebruiken om onze diensten te kunnen leveren. Wij zullen met die derde altijd een verwerkersovereenkomst sluiten die voldoet aan de AVG. Ook kunnen wij gegevens op verzoek aan derden verstrekken omdat de wet dat vereist. Uw gegevens zullen nooit buiten de EU aan derden worden verstrekt.


Beveiliging van persoonsgegevens

SDR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Rechten van betrokkenen

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten: recht van inzage, wijziging, aanvulling, en verwijdering van uw gegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen verwerking, uw gegevens overdragen aan een andere partij en uw toestemming intrekken. Indien wij uw gegevens verwerken als verwerkersverantwoordelijke kunt u contact met ons opnemen via avg@sdr.nl. Wij zullen uw verzoek toetsen aan de wettelijke standaarden en u daarover berichten binnen de wettelijke termijnen. Indien u klant bent bij een van onze opdrachtgevers, dient u tot deze opdrachtgever te wenden met uw verzoek. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens in Den Haag.


Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.


Gebruik van functionele cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen, waardoor u tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.


Gebruik van sessiecookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.


Trackingcookies van onszelf

Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de andere betreffende website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zoveel mogelijk relevant voor u zijn.


Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De bewaartermijn van de Google Analytics cookies is 26 maanden. Het is technisch onmogelijk om geen IP adressen mee te geven, echter worden deze IP adressen wel geanonimiseerd voor verwerking. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s (vacatures) te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van een stukje code die van Facebook, LinkedIn en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter om te lezen wat zij met uw gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Google, Facebook, Twitter en LinkedIn stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.


Wijzigingen
SDR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Wij publiceren altijd de laatste versie op onze website.

SDR Elektrotechniek B.V.
Postbus 9050
1006 AB  Amsterdam
020-511 08 80
info@sdr.nl
www.sdr.nl