Samenvatting

Arkin is een van de grootste instellingen in Nederland op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, met als specialisme grootstedelijke psychiatrie en verslavingszorg. Arkin heeft als doel cliënten te helpen de regie op hun leven vorm te geven en waar nodig weer te herwinnen. NPI valt als merk onder Arkin, het is een gespecialiseerd centrum voor behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblemen. Voor Arkin realiseerden wij meerdere verbouwingen.

High Intensive Care ruimte locatie Jan Thomee pad

Wij mochten de verbouwing realiseren voor de High Intensive Care (HIC) ruimte aan het Jan Thomee pad. De HIC ruimte bestaat uit diverse afsluitbare kamers en een extra beveiligde kamer. In de HIC monteerden we de intercom en wandcontactdozen. We realiseerden de verlichting, schakelingen voor water & elektra, toegangscontrole met kamerprogramma’s (ABK’s), toegangscontrole met speciaal programma (EBK) en de elektronische toegangscontrole voor de algemene deuren. Vijftien cliëntkamers hebben we voorzien van TGC en intercom. Daarnaast verzorgden we een FAT test met beheerders en verplegend personeel van Arkin, waarvoor wij een opstelling maakten met TGC centrale, paslezers, schakelaars en relais. Ook installeerden we een aanzuigsysteem ten behoeve van de brandmeldinstallatie.

Spoedopnamekliniek locatie Nieuwe Meer

Een deel van de spoedopnamekliniek op locatie Nieuwe Meer aan de Vlaardingenlaan werd ingrijpend verbouwd. Hierdoor werden extra bedden en extra beveiligde bedden gerealiseerd voor de Amsterdamse crisisketen. SDR werd gevraagd om zorg te dragen voor de complete elektrotechnische installatie.

Locatie Amsterdam Noord

Voor de nieuwe huisvestingslocatie in Amsterdam Noord verzorgde SDR de volledige elektrotechnische installaties.

Bijzonderheden

Het project voor de HIC ruimte is de blauwdruk voor de verdere uitrol van de nieuwe HIC ruimten van Arkin. Gedurende onze werkzaamheden werden afdelingen geheel afgesloten zodat patiënten en medewerkers geen overlast ondervonden en de veiligheid van een ieder ten alle tijden gewaarborgd bleef.

Het project voor Arkin Amsterdam Noord werd in zeer korte tijd gerealiseerd, om de rust van de cliënten op deze huisvestingslocatie zo min mogelijk te verstoren. Dat vroeg om een intensieve voorbereiding, ook omdat er uitgebreide veiligheidsvoorzieningen moesten worden getroffen tijdens de werkzaamheden. Waar mensen wonen, gaat veiligheid immers boven alles.

Jeroen Vervoort van Arkin: “De monteurs hebben zich goed aangepast en steeds rekening gehouden met onze mensen. Dat is prettig.” Meer lezen

Onze afdeling Beveiliging heeft de toegangscontrole installatie aangelegd n.a.v. een aanbesteding en de diverse koppelingen tussen VOS, PZI BMI en intercom verzorgd.

Op Youtube kun je een vlog bekijken over deze verbouwing.

Op deze website kun je lezen over de vernieuwingen die Arkin realiseerde op haar locaties.

 

Foto’s binnen: met dank aan Arkin.

Opdrachtgever

Stichting Arkin

Oplevering

Juli 2020

Werkzaamheden

De complete elektrotechnische installaties, zoals:

 • Licht- en krachtinstallatie;
 • Brandmeld- en ontruimingsinstallatie;
 • Noodverlichting;
 • Verlichtingsschakelsystemen;
 • Beveiligingsinstallaties;
 • Data- /telefooninstallatie;
 • Voorzieningen t.b.v. CCTV;
 • Voeding voor derden.
 • Verlichting 1e en 2e etage
 • Verpleegomroepsysteem
 • Personen zoek installatie
 • Intercom installatie
 • MIVA kamers & toiletruimtes
 • verlichting & schakelingen
 • Data en intercom installatie
 • Toegangscontrole
 • Aanzuigsysteem t.b.v. brandmeldinstallatie

Heeft u een installatie-vraagstuk? Neem contact op

Gerelateerde projecten

10 januari 2022

Rookmelders Eigen Haard

27 maart 2019

Woongebouw HAUT

4 juni 2020

Herontwikkeling grachtenpanden Leidsekade Amsterdam

17 juni 2020

Appartementen Schipholweg Leiden