Skip to main content

Organisatie SDR

Het is een mooi moment om een stuk te schrijven over de organisatie van SDR, want daarin is de afgelopen jaren veel veranderd. Het is juist nu een mooi moment omdat we een eind op weg zijn naar de gewenste situatie. Daar komt overigens nooit een eind aan, want een goede organisatie is in mijn ogen een wendbare organisatie en daar wordt continue aan verbeteringen/optimalisaties gewerkt.

Dit stuk begint 4,5 jaar geleden toen wij helaas afscheid moesten nemen van Paul Scherpenzeel, onze statutair directeur en ook vriend (dat mag je zeggen na 40 jaar dienstverband en meer dan 30 jaar samenwerking). Het managementteam bestond toen uit Paul Scherpenzeel (directeur), Hussein Fahimi (hoofd uitvoering), Monique Boot (hoofd administratie), Rob de Jong (hoofd bedrijfsbureau) en ikzelf, Hans Smits (directeur).

Toen Paul overleed kwamen we voor de vraag te staan hoe nu verder, dit uiteraard in nauw overleg met onze grootaandeelhouder Tom Knoflook. We hebben toen besloten om het MT zonder Paul voort te zetten, we hebben een aantal functies veranderd en uiteraard naar de takenpakketten gekeken. Op papier is toen het volgende organogram ontstaan:

Organogram SDR Elektrotechniek B.V. 12-21

Ik zeg op papier, want dit was niet zo simpel is als het lijkt. Met name het overnemen van de taken van Paul en daardoor verschuiven van eigen taken, was de grootste uitdaging. We hebben dat direct met kunst en vliegwerk opgepakt maar het heeft lange tijd geduurd om dat fijn te slijpen. Inmiddels kunnen we zeggen dat dit uiteindelijk prima verlopen is en dat we allen goed in ons vel en op de juiste plek zitten. We zullen Paul uiteraard nooit vergeten, maar zijn er trots op dat we het op deze manier hebben kunnen realiseren en weten ook zeker dat Paul trots op ons zal zijn op zijn wolkje!

We hebben toen ook gelijk een ondersteunend team, te weten MT+ samengesteld. Het MT+ team bestaat uit de afdelingshoofden die het MT ondersteunen en meedenken in het beleid. Ook dit is een erg goede zet geweest, het helpt enorm en is van grote toegevoegde waarde om het beleid verder in het bedrijf uiteen te zetten.

Een andere belangrijke wijziging in de afgelopen jaren is het werken in projectteams in plaats van verschillende afdelingen binnen de uitvoering. We hebben binnen de uitvoering van projecten nu 4 teams die multidisciplinair ingezet kunnen worden maar ieder hun eigen kracht hebben. Dit waren voorheen de afdelingen nieuwbouw, renovatie, kortlopende projecten en special projects. Dit zijn nu projectteams geworden zonder specifieke toevoeging maar ze hebben nog wel ieder hun eigen specialisme. Groot voordeel van de teams is dat alle benodigde werkzaamheden voor een project binnen één team gedaan worden. Elk team staat onder leiding van een teamleider.

Het voordeel voor onze klanten is dat elk binnenkomend project direct in een team uitgezet wordt die vervolgens ook het eigenaarschap op zich neemt. Voordeel voor alle partijen is dat de uitvoering direct betrokken wordt en dat er vanaf eerste aanvraagpunt tot en met oplevering het team het vaste aanspreekpunt is. Ik zie dit als een groot voordeel, want hoe meer overdrachtsmomenten hoe meer kans op verstoringen en dat is zowel voor de klant als voor ons eigen proces niet goed. De afdeling Service & onderhoud en de afdeling Beveiliging zijn overigens qua organisatiestructuur ongewijzigd gebleven. Zij werkten al zelfstandig met daarin alle benodigde capaciteit. Er is een nauwe samenwerking tussen de teamleiders en de teams onderling, want wat we zeker niet willen is een eilandjescultuur. We leggen slechts de verantwoording en bevoegdheden dieper in de organisatie, met daarbij de juiste demarcaties.

Binnen SDR zijn verder de 3 belangrijkste doelstellingen geformuleerd:

  1. Verbeteren
  2. Verbeteren
  3. Verbeteren

We willen nog meer voor onze klanten betekenen in het hele traject van advies tot en met het onderhoud en kunnen ons daarin nog steeds verder verbeteren. Daarnaast willen we onze processen steeds beter beheersen waardoor de faalkosten zullen afnemen. Dit zal ook gunstig zijn voor onze klanten, want behalve dat faalkosten geld kosten, geven faalkosten ook irritatie en verstoring op de projecten. Er zijn diverse programma’s uitgerold binnen de organisatie met bijbehorende doelstellingen waarbij we zorgen dat we deze meetbaar en realiseerbaar zijn, kortom SMART. Ook staan de thema’s duurzaamheid en circulariteit hoog op de agenda,  zowel op ons kantoor als in onze processen maar ook voor oplossingen die we samen met onze klanten kiezen.

Vorig jaar hebben we ook onze officiële naam aangepast, er stonden nl op diverse plekken namen door elkaar heen, zoals SDR Elektrotechniek en Staal, Dekker en Ronday. Zonder afbreuk te doen aan de volledige namen hebben we de naam nu officieel aangepast naar SDR Elektrotechniek B.V.

Ook hebben we afgelopen jaar een aantal kernwaarden benoemd. Wij hebben de volgende kernwaarden voor SDR afgesproken, dit zijn de kernwaarden die we meedragen in onze SDR genen. Doel is ook dat we elkaar er op kunnen aanspreken als we hier van af wijken. Deze kernwaarden zijn:

Samenwerken
Daadkrachtig
Resultaatgericht

Een mooie combinatie met de letters SDR en zaken waar we echt voor staan en die we dus in de kern belangrijk vinden.

Ik hoop u hierbij meer inzicht te geven in de wijze waarop SDR momenteel functioneert en hoe wij naar de toekomst kijken, uiteraard ben ik altijd graag bereid om daar nadere toelichting op te geven!

Hartelijke groet,
Hans Smits

algemeen directeur