Skip to main content

In de afgelopen jaren namen de digitale innovaties, zoals betere documentenmanagement, in de bouw snel toe. Ook SDR voert steeds meer projecten uit met gebruik van BIM methodieken, waarin gewerkt wordt met een digitaal 3D model waarin informatie direct wordt verwerkt en uitgewisseld.

“Alhoewel projecten al langer in 3D werden ontworpen en gecoördineerd, bleek het nog wel eens lastig om dit ook in de uitvoering goed door te trekken”, vertelt SDR adjunct-directeur Rob de Jong. “Ook zochten we naar betere middelen om diverse processen beter en digitaal te kunnen borgen en automatiseren”.

Na een zoektocht naar de best passende oplossing voor SDR, viel de keuze op de software van Dalux. “Pluspunten waren het gebruiksgemak, de goede support en de beperkte hardware eisen wat het gebruik laagdrempelig maakt”, aldus Rob. Na een aantal proefprojecten, zijn we begin 2022 begonnen met het gebruik van Dalux met als doel de diverse mogelijkheden van de software te ontdekken. Diverse teams zijn de software vervolgens op de projecten gaan gebruiken, zodat we konden toetsen of we het SDR breed konden gaan implementeren binnen al onze projecten.

“Eind vorig jaar zagen we al dat er veel gebruik van de Dalux software werd gemaakt. En dat door de laagdrempeligheid en reeds bereikte resultaten, het gebruik al bijna een vanzelfsprekendheid is geworden”, vertelt Rob enthousiast.

                                

Inmiddels wordt Dalux binnen SDR nu al als standaard gebruikt om 3D modellen te kunnen bekijken en door te lopen. ”In ontwerptrajecten worden issues en controles bijgehouden en bewaakt. In de uitvoering wordt Dalux gebruikt om tussencontroles te borgen, opleverlijsten te maken èn af te handelen. Ook de eindcontroles worden door onze inspecteurs in dit systeem gehouden en geborgd”, aldus Rob.

Al met al mooie ontwikkelingen om processen te versnellen en te vergemakkelijken, de kwaliteit te verhogen en faalkosten te voorkomen. Met veel plezier en vertrouwen gaan we het de verdere implementatie en toepassingen van nieuwe digitale mogelijkheden tegemoet!