Skip to main content

Vernieuwing Fons Vitae

Fons Vitae is een scholengemeenschap in Amsterdam Zuid. De school kent een rijke historie sinds hun begin in 1914. Na een flinke brand moet het uit 1924 gebouw van Fons Vitae Lyceum grondig gerenoveerd worden. Behalve het herstellen van de brand- en waterschade, worden ook de elektrotechnische installaties compleet vernieuwd. Daarnaast gaat Fons Vitae als een van de eerste scholen in Nederland ‘van het gas af’. In de zomer van 2019 zal een compleet gemoderniseerd en duurzaam schoolgebouw opgeleverd worden. De school blijft gedurende de gebouw open en actief. Goede communicatie en een goede afstemming van de planning met de school is hiervoor erg belangrijk zodat we zo min mogelijk hinder veroorzaken. Zo kunnen we vaak overlast gevende werkzaamheden in een vakantieperiode plannen.