Skip to main content

Complete noodstroomvoorziening Hotel Okura Amsterdam

Hotel Okura Amsterdam is een prachtig luxe en prestigieus vijfsterren superior hotel in Amsterdam. Om haar gasten zo optimaal mogelijk te bedienen en om de kwaliteit van de dienstverlening en het servicelevel zo hoog mogelijk te houden, heeft Okura besloten een noodstroomaggregaat van maar liefst 1900 kVA aan te schaffen. Het hotel beschikt reeds over een noodstroomaggregaat voor een preferent gedeelte van het hotel, maar deze wordt vervangen door een nieuwe NSA die de stroomvoorziening van het gehele hotel kan overnemen wanneer het hotel spanningsloos zou raken. SDR is gevraagd om zorg te dragen voor zowel het ontwerp, de engineering en de uitvoering van dit unieke project.

Hotel Okura Amsterdam is 24 uur per dag in bedrijf, dat betekent dat wij alle werkzaamheden zeer nauwkeurig plannen en voortdurend afstemmen met de Chief-Engineer van het hotel om eventuele overlast voor medewerkers en gasten tot een minimum te beperken. De werking van het oude aggregaat blijft gehandhaafd tijdens de werkzaamheden. Op deze manier wordt ook de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd.

Wat gaan we precies doen? We leggen de voorzieningen aan t.b.v. het nieuwe aggregaat en plaatsen een nieuwe 1900 kVA NSA. We voeren het oude exemplaar af en maken tijdelijke aanpassingen. Ook nemen we de bouwkundige aanpassingen voor onze rekening. Ook schaft Hotel Okura maar liefst 1300 zonnepanelen aan en zorgen wij voor de aansluiting en de nodige aanpassingen op de stroomvoorziening.

We realiseerden al eens eerder een complete noodstroomvoorziening, op het mediapark in Hilversum. Benieuwd naar dit project? https://www.sdr.nl/portfolio/nos-noodstroomvoorzieningen/