Skip to main content

Investeerder Aedes, onderzoeksinstituut KWR, diverse innovatieve bedrijven en de gemeente Amsterdam gaan samen de strijd aan tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Amsterdam krijgt te maken met extremere hitte, droogte en regenval. Om te zorgen dat Amsterdam leefbaar en veilig blijft, is het nodig dat we ons aanpassen aan de gevolgen van de toenemende druk op de stad en het veranderende klimaat. Daken van gebouwen lenen zich hier uitstekend voor. Daarom heeft investeerder Aedes het initiatief genomen voor de ontwikkeling van het Mannoury gebouw en heeft in samenwerking met de gemeente Amsterdam, ECOFYT, Permavoid, Techniplan Adviseurs, SDR Elektrotechniek en KWR Water Research het TKI (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) Project Urban PhotoSynthesis opgezet.

Mannoury
Mannoury is een uniek appartementengebouw dat bijdraagt aan biodiversiteit, leefbaarheid en de energietransitie door het combineren van een blauw-groen dak, lokale grijswaterzuivering en efficiënte zonnepanelen. Het gebouw helpt de stad en de zonnepanelen te koelen, vermindert de kans op wateroverlast tijdens heftige regenbuien, hergebruikt gezuiverd douchewater in droge perioden en creëert bovenal prettige en gezonde leefomstandigheden voor bewoners. Over de werking van het project is een korte film gemaakt. Deze is te vinden op: https://lnkd.in/eHB5NFWQ

Naast Project Urban PhotoSynthesis zocht Aedes een manier om de CO2 uitstoot van het Mannoury project weer aan de atmosfeer te onttrekken (offset). Door het planten van 28.000 bomen compenseert de investeerder de integrale CO2 uitstoot van zowel de bouw als van 25 jaar bewoning. Esther Mouwen, Aedes: “Een blauw-groen-energie dak is maakbaar en levert een relevante bijdrage aan klimaatadaptatie in de stad”.

Werking
De daken, balkons en daktuin zijn begroeid met veel verschillende plantensoorten die worden voorzien van water uit een bufferlaag onder de beplanting. Omdat voldoende water voor de planten van groot belang is, wordt in droge perioden óók het douchewater uit de appartementen opgevangen, gezuiverd en teruggevoerd naar het hoogste dak, vanwaar het naar alle daken en balkons stroomt om alle waterberging voor irrigatie weer aan te vullen.

Onderzoek
Mannoury bestaat uit 2 identieke torens. Dat is ideaal voor full-scale vergelijkend onderzoek. Project Urban PhotoSynthesis vergelijkt de hoeveelheid opgewekte zonne-energie in het blauw-groene dak met een standaard zwart bitumen dak. Daarnaast worden de water filterende eigenschappen van een natuurlijk begroeid helofytenfilter op het ene dak vergeleken met die van een biomembraanreactor filterinstallatie in de kelder van het andere gebouw. Als laatste wordt ook een volledig computer­gestuurd waterbeheersysteem in combinatie met natuurlijke overlopen en zwaartekracht getest. Dit unieke onderzoek duurt twee jaar en de definitieve resultaten zullen eind 2023 bekend worden.”

Als SDR zijn wij dankbaar voor het vertrouwen dat Aedes ons heeft gegeven om deze innovatieve samenwerking aan te gaan. André Praat, teamleider bij SDR Elektrotechniek: “Het bijdragen aan het project Urban PhotoSynthesis heeft mij persoonlijk veel geleerd en zeker ons bedrijf”.