Skip to main content

Sinds de ondertekening van de overeenkomst voor preferred suppliership voor E-installaties in januari 2020, voerde SDR al diverse projecten voor de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) uit. Het meest recente project is de renovatie van de medische faculteit. Dit project, alsmede de overige projecten bij het VU, worden uitgevoerd door onze afdeling Kortlopende projecten (KLP).

Onze afdeling KLP, voorheen bekend als Burgerwerk, is al sinds jaar en dag een essentiële en onmisbare afdeling binnen SDR. De afdeling is gespecialiseerd in het snel opstarten van projecten met een korte of relatief korte doorlooptijd. Hierbij kun je denken aan projecten die binnen een schoolvakantie moeten worden gestart èn opgeleverd tot aan werkzaamheden die onopvallend in een luxe hotel plaatsvinden.

Projecten die tot op heden uitgevoerd zijn voor de VU zijn o.a. het vervangen van de bekabeling t.b.v. de brandmeldinstallatie in het hoofdgebouw, het vervangen van de elektrotechnische installatie en het aanpassen van de verlichting in de bibliotheek in het hoofdgebouw en collegezalen voorzien van bekabeling t.b.v. online lesgeven.

Ook verzorgen we regelmatig aanpassingen in de E installaties, data installaties en de brandmeldinstallatie. Alle opdrachten komen rechtstreeks van de FCO, de facilitaire campus organisatie, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en realisatie van een moderne VU Campus. Het werkterrein van de FCO varieert van nieuwbouw tot aanpassingen in bestaande gebouwen en herhuisvesting.

Het preferred suppliership geldt voor E werkzaamheden die buiten het reguliere onderhoud vallen en loopt nog een jaar en kan daarna weer voor tweemaal een jaar verlengd worden.

Meer weten over het lopende VU project renovatie medische faculteit? Lees er hier meer over.